Parengtas „Apie 11,32ha teritorijos tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių detalusis planas“ ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

Parengtas „Apie 11,32ha teritorijos tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių detalusis planas“ ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Plano rengėjas: SĮ “Vilniaus planas”, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Vladas Treinys, tel. (8 5) 2112448, el. paštas: vladas.treinys@vplanas.lt.

SPAV rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407548, el. paštas info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.30-1797 2013-07-31.

Planavimo tikslas: nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių, nustatyti inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I) ir (ar) komercinės paskirties objektų teritorijos (K), ir (ar) bendro naudojimo teritorijos (B), ir (ar) miškų ūkio paskirties žemės (M) naudojimo būdus, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių (I2) ir (ar) susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1), ir (ar) prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K1), ir (ar) urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių (B3),ir (ar) rekreacinės paskirties želdynų (E1) naudojimo pobūdžius ir pagal galiojančius teisės aktus kitus privalomuosius naudojimo ir tvarkymo režimo reikalavimus jungties tarp Laisvės pr. ir Geležinio Vilko g. bei tilto virš Neries upės statybai.

Planavimo terminai: 2013-2016m.

Viešas svarstymas: susipažinti su detaliuoju planu ir parengta SPAV ataskaita galima darbo dienomis nuo 2015-04-10 iki 2015-05-12 nuo 9 iki 16 val. pas detaliojo plano rengėją. Vieša ekspozicija vyks nuo 2015-04-24 iki 2015-05-12 nuo 9 iki 16 val. Vilniaus miesto savivaldybės vestibiulyje (II aukšte). Planas ir vertinimo ataskaita paskelbti planavimo organizatoriaus interneto svetainėje, rubrikoje „Teritorijų planavimo viešumas“. Viešas susirinkimas įvyks 2015-05-12 Vilniaus miesto savivaldybės 215 salėje Konstitucijos pr. 3, Vilniuje 16 val.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu detaliojo plano bei SPAV organizatoriui ir (ar) rengėjams iki viešojo susirinkimo ir jo metu.

Gautų atsakymų į pasiūlymus apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

1 priedas

2 priedas