Parengtas apie 11,6 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 58 ir Nr. 66 sprendinių koregavimas

Planuojama teritorija Du žemės sklypai (Nr. 58 ir Nr. 66) suprojektuoti detaliajame plane, kurie patenka į esamą žemės sklypą, kad. Nr. 0101/0002:69. Plotas – 0,6053 ha.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A30-955 „Dėl leidimo inicijuoti apie 11,6 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 58 ir Nr. 66 sprendinių koregavimą“.  skelbimo tekstas: skelbimas
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
Iniciatorius Ryšard Kološevski, Ksenija Kološevska.
Rengėjas UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. 8 671 85640, el.p. info@regroup.lt. PV Tadas Markilevičius.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-10-30 iki 2018-11-16 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijos patalpose, Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius, ir pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

pagrindinis-brezinys

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
El. pašto adresas tadas.markilevicius@gmail.com