Parengtas Apie 12 ha teritorijos prie Gurių gatvės, Rasų seniūnijoje, detalusis planas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Parengtas Apie 12 ha teritorijos prie Gurių gatvės, Rasų seniūnijoje, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2013m. liepos 31 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-1791 „Dėl pavedimo organizuoti apie 12 ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano rengimą“.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Loreta Mikštaitė tel. (85) 2112518.

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.85 2112446, el.p. info@vplanas.lt, projekto vadovė Sigita Dagelienė.

Detaliojo plano tikslas: nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendinių, suformuoti naujus sklypus, nustatyti žemės naudojimo ir tvarkymo režimą, gyvenamosiso teritorijos (G) – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos (G2), inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I) – susisiekimo ir inžinerių komunikacijų aptarnavimo objektų (I2), visuomeninės paskirties teritorijos (V) – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų ir statinių statybos, ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus.

Detaliojo plano rengimo koncepcijos nustatymo ir sprendinių kokretizavimo stadijos apjungiamos.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti darbo dienomis SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 523 kab. Nuo š.m. birželio 12 iki 29 d. Informaciją teikia SĮ “Vilniaus planas“ projektų vadovė S.Dagelienė, tel. 2112198

Vieša ekspozicija: parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, prie kabineto Nr.215, š. m. birželio 19 – 29 dienomis.

Viešas susirinkimas įvyks Vilniaus miesto savivaldybėje, kabinete Nr. 216 š.m. birželio 29 d. 16 val.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu detaliojo plano rengėjui ir/ar organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.