Parengtas Apie 1,5 ha teritorijos prie Šiaurės gatvės, Vilniuje, detalusis planas

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ APIE 1,5 HA TERITORIJOS PRIE ŠIAURĖS GATVĖS, VILNIUJE, DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad parengtas Apie 1,5 ha teritorijos prie Šiaurės gatvės, Vilniuje, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2015 m. rugpjūčio 6 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-2702 „Dėl Apie 1,5 ha teritorijos prie Šiaurės gatvės detaliojo plano rengimo“, panaikinantis 2013 m. spalio 23 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-2261 „Dėl pavedimo organizuoti apie 1,5 ha teritorijos prie Šiaurės gatvės detaliojo plano rengimą“.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Jolita Bernatavičienė tel. (85) 211 2756.

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.85 211 2446, el.p. info@vplanas.lt, projekto vadovė Sigita Dagelienė – kab. 523, 5a., tel. 2112198.

Detaliojo plano rengimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti kitą sklypų tikslinę paskirtį ir naudojimo būdus – susisiekimo ir inžinerių tinklų koridorių teritorijos (I2), susisiekimo ir inžinerių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1), komercinės paskirties objektų teritorijos (K), atskirųjų želdynų teritorijos (E) ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktus leistinus žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus, suplanuoti optimalią urbanistinę struktūrą su inžinerinių komunikacijų tinklu, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir priemones gamtos išsaugojimui ir naudojimui bei želdynų plėtrai.

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti darbo dienomis SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 523 kab. Nuo š.m. birželio 6-20 d. Informaciją teikia SĮ “Vilniaus planas“ projektų vadovė S.Dagelienė, tel. 2112198

Vieša ekspozicija: parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, prie kabineto Nr.215, š. m. birželio 13-20 dienomis.

Viešas susirinkimas įvyks Vilniaus miesto savivaldybėje, kabinete Nr. 216 š.m. birželio 20 d. 16 val.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu detaliojo plano rengėjui ir/ar organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.