Parengtas apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano (TPD Nr. T00085110) sprendinių koregavimas sklypuose Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) ir Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870) inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-00-22-817)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano (TPD Nr. T00085110), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A30-2047/20 „Dėl apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano inicijavimo pagrindu tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklypuose Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) ir Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870) inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypai Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) ir Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870).

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-09-02 įsakymas Nr. 30-2869/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-09-07 Nr. A615-191/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, į.k. 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti sklypo Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) reglamentinių zonų ir statybos zonos ribas, naikinti reglamentinės zonos 1.B ribas, naikinti suprojektuotus servitutus S1.1 ir S1.2. Pertvarkyti žemės sklypus padalinimo ir sujungimo būdu: padalinti sklypą Kalvarijų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0032:870) į du žemės sklypus pagal sklypo bendraturčių valdomas dalis – 833 (aštuonių šimtų trisdešimt trijų) kv. m ploto žemės sklypą ir 239 (dviejų šimtų trisdešimt devynių) kv. m ploto žemės sklypą, sujungti suprojektuotą 833 (aštuonių šimtų trisdešimt trijų) kv. m ploto žemės sklypą su sklypu Lvivo g. 21B (kadastro Nr. 0101/0032:1159) suformuojant vieną bendrą žemės sklypą, nustatyti žemės sklypams teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. 

Su parengtais detaliojo plano sprendinių koregavimo sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2023-02-07 iki 2023-02-21 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-00-22-817; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt; Šnipiškių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Parengti detaliojo plano koregavimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2023-02-07 iki 2023-02-13 AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2023-02-22, 17 val. nuotoliniu būdu, susirinkimo transliacijos nuoroda:  https://kalvariju-lvivo.zoomtv.lt/

Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-00-22-817) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas+SPRENDINIAI_2023-01-26

Pagrindinis+brezinys+Kalvariju+24+2023-01-26-2

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ