Parengtas apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detalusis planas

DĖL PARENGTO apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detaliojo plano

Informuojame, kad yra parengtas apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detalusis planas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,5 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gegužės  8 d. įsakymas Nr. A30-934/19 „Dėl apie 1,5 ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių detaliojo plano rengimo inicijavimo pagrindu“, šiuo įsakymu patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2019 m. gegužės 28 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-34/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: rengti apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos tarp Kalvarijų, Lvovo, L. Kačynskio ir Krokuvos gatvių, Šnipiškių seniūnijoje, detalųjį planą inicijavimo pagrindu, keičiant žemės sklypų ribas, nustatant sklypų užstatymo intensyvumą, tankį, tipą, leistiną pastatų aukštį, aukštų skaičių ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, buvęs Nr. 1881).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas; numatyti žemės sklypų pertvarkymo galimybes, suformuojant inžinerinės infrastruktūros bei kitus žemės sklypus; išnagrinėti planuojamų pastatų poveikį miesto panoramai nuo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nurodytų apžvalgos taškų ir nuo lokalių apžvalgos taškų; nagrinėti pastatų aukštį vertinant jų įtaką urbanistinės kalvos formavimui dešiniajame Neries krante.

Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai; teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas; susisiekimo komunikacijų išdėstymas; automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): atlikta detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atranka ir 2019-10-04 priimtas galutinis sprendimas Nr. A51-94083/19(3.3.16.1E-AD24) neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatoriai:

UAB „Verslo investicijos“, įmonės kodas 302247778, A. Goštauto g. 40B, Vilnius, tel. +37068681252, el.p. kestutis.taletas@eika.lt;

UAB „Sostinės bokštai“, įmonės kodas 304849153, Ozo g. 12A-1, Vilnius, tel. +37068099036, el. p. neringa.nemunyte-kacerauskiene@realco.lt.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Valdomas projektas“ įmonės kodas 304161502, Geranainių g.7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Informaciją teikia:

Planavimo iniciatorių atstovas AKJ CONSULTUS advokatų profesinės bendrijos, juridinio asmens kodas 304551413, A. Goštauto g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, advokatas Audrius Kairevičius, tel. +370 687 50773, el. p. audrius.kairevicius@akj.lt;

Informaciją taip pat teikia detaliojo plano rengėjo MB „Valdomas projektas“, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Su parengtu detaliojo plano projektu, detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentu ir 2019-10-04 priimtu galutiniu sprendimu Nr. A51-94083/19(3.3.16.1E-AD24) neatlikti detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) bus galima susipažinti nuo 2019-12-11 iki 2019-12-31 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-252).

Pagrindinis+brėžinys

Taip pat, iš anksto el. paštu audrius.kairevicius@akj.lt arba tel. +370 687 50773, susiderintu laiku, adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A.  Goštauto  g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2019-12-16 iki 2019-12-20 adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A.  Goštauto  g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius. Parengto detaliojo plano sprendinių pagrindinis brėžinys papildomai bus eksponuojamas Šnipiškių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, ir Vilniaus miesto savivaldybėje, prie 216 kabineto (2 aukšte), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Viešas susirinkimas vyks 2020-01-02, 17.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje, 216 kab. (2 aukšte), adresas Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui, planavimo iniciatoriams, iniciatorių atstovams ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-252) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.