Parengtas apie 17 ha teritorijos šalia Geležių gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 91 (Girdavos g. 8, kadastro Nr. 0101/0169:2769) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-695)

 

Teritorijų planavimo  dokumento pavadinimas ir /ar TPD Nr. : apie 17 ha teritorijos šalia Geležių gatvės detalusis planas (reg. Nr. T00072194).

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 17 ha teritorijos šalia Geležių gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 91 (Girdavos g. 8, kadastro Nr. 0101/0169:2769)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el.p.: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius : fizinis asmuo.

Detaliojo plano sprendinių rengėjas: UAB „AIF LT“ Žirmūnų g.139A, 220 kab, Vilnius, tel. +37068574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.

Planavimo tikslai: keisti  Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2014 m. gegužes 14 d. sprendimu Nr. 1-1809 „Dėl apie 17 ha teritorijos šalia Geležių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00072194) sprendinių koregavimą sklype Girdavos g. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:2769): nekeičiant žemės sklypo naudojimo paskirties nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą (G1) ir padalinti sklypus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas  2021-11-29 Nr. A30-3892/21.

Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima: nuo 2023-03-13 iki 2023-03-24. Vilniaus m. savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt,  projekto rengėjo patalpose iš anksto susitarus dėl susitikimo ir LR teritorijų planavimo  dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (Nr. K-VT-13-22-695).

Detaliojo plano sprendiniai bus viešai eksponuojami: nuo 2023-03-17 iki 2023-03-24 Pilaitės seniūnijos skelbimo lentoje;  Vilniaus m. savivaldybės skelbimo lentoje , projekto rengėjo patalpose ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo  ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (Nr. K-VT-13-22-695).

Viešas susirinkimas vyks: nuotoliniu būdu  2023-03-24 nuo 17 val.  transliacija internetiniu adresu, jungiantis per nuorodas.

Pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos dalis: nuo 17:00 val. iki 17:30 val.

Jungiantis per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/82021762096?pwd=dmpQbHhuZU9DOWtTd0RrS2xFTlBVQT09

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis: nuo 17:30 val.

Jungiantis per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/84668739757?pwd=cVZyazdFN245RXFTVFBYempWU09Edz09

Pasiūlymų teikimo  tvarka:  pasiūlymai dėl teritorijų planavimo  dokumento  planavimo organizatoriui ir/ar  plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos  Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybines priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS)  visą  teritorijų planavimo  dokumentų rengimo laiką  iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo  proceso valstybinės  priežiūros   informacinėje  sistemoje jeigu  pasiūlymai  buvo  pateikti  šioje  sistemoje. Planavimo  organizatoriaus  atsakymas  per  10  darbo  dienų  gali būti  apskųstas Valstybinei  teritorijų planavimo  ir  statybos inspekcijai.

Nuoroda:

Aiskinamasis_rastas_2023

Detalusis_2023_02_21

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ