Parengtas Apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 119 ir Nr. 116 inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detalusis planas (registro Nr. T00060382)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0,16 ha dydžio teritorija: Prašiškių g. 35 ir gretima teritorija.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-12-09 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 119 ir 116“ Nr. A30-4073/21

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-972 „Dėl apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060382) sprendinių koregavimą sklype Nr. 119 (Prašiškių g. 35, kadastro Nr. 0101/0101:105) ir Nr. 116: nekeičiant žemės sklypo Prašiškių g. 35 paskirties ir naudojimo būdo pakeisti sklypo ribas ir plotą prijungiant suplanuotą sklypą Nr. 116, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-06-26 iki 2023-07-10 imtinai Verkių seniūnijoje adresu Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-182), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano projektas 2023-07-11, 16 val. ir 16.30 val. bus pristatomas viešajame susirinkime. Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Viešų video konferencijų internetinės prisijungimo nuorodos:
https://us04web.zoom.us/j/78336918431?pwd=8Iw57ZSjE4ymPjMt8DwSvsCraHuB4E.1
Meeting ID: 783 3691 8431; Passcode: x4sBZg
https://us04web.zoom.us/j/72414277184?pwd=PxoSwY5lH8eSdpxOv4SeFqwy8AZAtS.1
Meeting ID: 724 1427 7184; Passcode: YkJ4cW

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-07-10 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-07-11, 16 val., 16.30 val.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Ai-kinamasis+ra-tas_Sprendiniai

Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ