Parengtas apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 119 ir Nr. 116 inicijavimo pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detalusis planas (registro Nr. T00060382)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 0,16 ha dydžio teritorija – žemės sklypas, esantis Prašiškių g. 35 (kadastro Nr. 0101/0101:105)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected].
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-972 „Dėl apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00060382) sprendinių koregavimą sklype Nr. 119 (Prašiškių g. 35, kadastro Nr. 0101/0101:105) ir Nr. 116: nekeičiant žemės sklypo Prašiškių g. 35 paskirties ir naudojimo būdo pakeisti sklypo ribas ir plotą prijungiant suplanuotą sklypą Nr. 116, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,16 ha, nagrinėjamos teritorijos plotas apie 4,3 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-12-09 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Nr. 119 ir 116“ Nr. A30-4073/21
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-182.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti: nuo 2022-11-16 iki 2022-11-29 imtinai Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-182), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331.
Detaliojo plano projektas 2022-11-30, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2022-11-30, laikas 16.00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/75968892288?pwd=43MbNLbIdkz2kzxnAC0aErBw5j48zB.1
Meeting ID: 759 6889 2288
Passcode: ag8fza
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2022-11-30, laikas 16.30 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/75094204596?pwd=QNb5FRn5ZOMcNU0ugPgJ2dFvYIaa2a.1
Meeting ID: 750 9420 4596
Passcode: tVHap9

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2022-11-29 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2022-11-30, 16 val., 16.30 val.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai

Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ