Parengtas Apie 1,88 ha teritorijos prie K. Borutos gatvės detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-22-457)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 1,88 (vieno ir aštuoniasdešimt aštuonių šimtųjų) ha teritorijos prie K. Borutos gatvės detalusis planas žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0008:1343) ir laisvame nesuformuotame valstybinės žemės plote.

Planuojamos teritorijos aprašymas: apie 1,88 ha teritorija prie K. Borutos gatvės: sklypas (kadastro Nr. 0101/0008:1343), kurio plotas 1,0538 ha ir laisvos valstybinės žemės plotas.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavaduotojo 2022-05-04 įsakymas Nr. A30-1871/22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-05-16 Nr. A615-86/22.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB „Valdomas projektas“, kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7,Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: nustatyti gatvių raudonąsias linijas, suformuoti naujus sklypus, keisti sklypų ribas ir plotus juos sujungiant ir (ar) padalijant, nustatyti ir (ar) pakeisti suformuotų sklypų naudojimo būdus nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir (ar) daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir (ar) kitą pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius galimą naudojimo būdą, suformuotiems sklypams nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Su parengtu detaliuoju planu bus galima susipažinti nuo 2023-04-19 iki 2023-05-03 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-457; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt; Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Kalvarijų g. 156, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2023-04-24 iki 2023-04-28 AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2023-05-04, 17 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui prie transliacijos: http://bit.ly/3Uc0unr

Pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-457) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Borutos+AR+SPRENDINIAI_2023-04-05

Pagrindinis+brezinys+2022-04-05

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ