Parengtas Apie 18,9 ha teritorijos tarp Dariaus ir Girėno ir Rodūnios Sodų gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detalusis planas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Informuojame apie parengtus Apie 18,9 ha teritorijos tarp Dariaus ir Girėno ir Rodūnios Sodų gatvių, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano sprendinius.

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suplanuoti naujus valstybinės žemės sklypus, suteiktinus piliečiams neatlygintinai, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir kitus pagal teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus numatytus teritorijos naudojimo, apsaugos, veiklos plėtojimo reikalavimus ir apribojimus. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatant želdynų išsaugojimo priemones, įvertinant funkcinius, vizualinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-29 įsakymas Nr. 30-3411.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-12-17 įsakymas Nr. A30-2881/18(2.1.22E-TD2).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt;

Kontaktinis asmuo – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausiasis specialistas Karolis Buivydas tel. (8-5) 211 2753, el. paštas: karolis.buivydas@vilnius.lt.

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Giedrius Bireta tel. (8-5) 211 2759, (8-685) 39795, el.paštas: giedrius.bireta@vplanas.lt.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas:

su detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-12-08 iki 2020-12-21 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-212, dokumento Nr. REG159504), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt, bei, nesant karantino apribojimams,  detaliojo plano rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 509 kab. darbo dienomis (iš anksto telefonu suderinus laiką), informaciją teikia PV Giedrius Bireta telefonu (8-5) 211 2759, (8-685) 39795 ir el. paštu giedrius.bireta@vplanas.lt.

Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt, www.vilnius.lt ir, nesant karantino apribojimams, Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, skelbimų lentoje I aukšte nuo 2020-12-08 iki viešo svarstymo pabaigos.

Pagrindinis brėžinys

Viešas svarstymas įvyks 2020-12-21 17:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/viesumas

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-212) iki viešojo svarstymo pabaigos.

Aiškinamasis raštas