Parengtas „Apie 2,15ha teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detalusis planas“

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Parengtas „Apie 2,15ha teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detalusis planas“,
atsisiųsti.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-29 įsakymas Nr.30-2550.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti nustatant sklypų tikslinę paskirtį – kita, naudojimo būdus – gyvenamosios teriotorijos (G), inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I), naudojimo pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos (G1), susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių (I2) ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Viešas svarstymas: susipažinti su detaliuoju planu galima darbo dienomis nuo 2015-10-01 iki 2015-10-15 nuo 9 iki 16 val. pas detaliojo plano rengėją.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2015-10-08 iki 2015-10-15 Vilniaus miesto savivaldybės vestibiulyje (II aukšte) bei Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose.

Planas paskelbtas planavimo organizatoriaus interneto svetainėje, rubrikoje „Teritorijų planavimo viešumas“. Viešas susirinkimas: įvyks 2015-10-15 Vilniaus miesto savivaldybės 216 salėje Konstitucijos pr. 3, Vilniuje 15 val.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222 el.p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo rengėjas: SĮ “Vilniaus planas”, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, projekto vadovas Vladas Treinys, tel. 2112448, el.p.: [email protected].