Parengtas Apie 22,5 ha teritorijos prie J.Ereto gatvės, Vilniuje, detalusis planas

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ APIE 22,5 HA TERITORIJOS PRIE J.ERETO GATVĖS, VILNIUJE, DETALŲJĮ PLANĄ BEI GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad parengtas Apie 22,5 ha teritorijos prie J.Ereto gatvės, Vilniuje, detalusis planas.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2013m. spalio 22 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-2231 „Dėl pavedimo organizuoti apie 22,5 ha teritorijos prie J.Ereto gatvės detaliojo plano rengimą“.

Detaliojo plano Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis asmuo MPD Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Jolita Bernatavičienė tel. (85) 211 2756.

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, tel.85 211 2446, el.p. info@vplanas.lt, projekto vadovė Sigita Dagelienė – tel. (8-5) 2112198 kab. 523, 5a.

Detaliojo plano tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti, nustatant sklypų tikslinę paskirtį – kita, naudojimo būdu – gyvenamosios teritorijos (G), inžinerinės infrastruktūros teritorijos (I), naudojimo pobūdžius – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), susisiekimo ir inžinerių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1) ir kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei statybos reglamentus.

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti darbo dienomis SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 523 kab. Nuo š.m. lapkričio 30 iki gruodžio 14 d. Informaciją teikia SĮ “Vilniaus planas“ projektų vadovė S.Dagelienė, tel. 2112198

Vieša ekspozicija: parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, prie kabineto Nr.215, š. m. gruodžio 7 – 14 dienomis.

Viešas susirinkimas įvyks Vilniaus miesto savivaldybėje, kabinete Nr. 215 š.m. gruodžio 14 d. 16 val.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu detaliojo plano rengėjui ir/ar organizatoriui iki viešo susirinkimo pabaigos.