Parengtas apie 26,1 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detalusis planas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

Informuojame, kad parengtas „Apie 26,1 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detalusis planas“

Planavimo tikslai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendimais ir Teritorijos Gulbinuose architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenimis, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti socialinės infrastruktūros teritorijas ir funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo pagrindas: 2016 m. rugpjūčio 29 d. darbinio pasitarimo Miesto plėtros klausimais protokolas Nr. A17-1285/16-(2.1.13-MP); Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2017-01-09 įsakymas Nr. A30-62.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt;

kontaktiniai asmenys – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt. kontaktiniai asmenys – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausiasis specialistė Valdonė Gavorskienė tel. (85) 211 2519, el. paštas: valdone.gavorskiene@vilnius.lt;

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. +370 60204667, el. paštas: nerijus.siciunas@vplanas.lt.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-08-24 iki 2021-09-07 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-13-17-209), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt, Verkių seniūnijos patalpose, adresu: Kalvarijų g. 156, Vilnius;

Detaliojo plano projektas 2021-09-07, 17 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.

Viešas susirinkimas rengiamas nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2021-09-07, laikas 17.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://cutt.ly/gulbinu-k

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2021-09-09 ir viešo susirinkimo metu, kuris vyks 2021-09-09, 17 val.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

VP17-27_Gulbinu 26 ha_DP_aiskinamasis rastas_2021-08-10

VP17-27_Gulbinu 26 ha_DP_pagrindinis brezinys_2021-08-10