Parengtas apie 26,9 ha teritorijos, buvusiame Mačiuliškių k. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype, esančiame Rūtenių g. 50, Vilniuje

 

Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas Rūtenių g. 50, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0165:2591), plotas – 0,1166 ha.

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: 2020-07-29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-2023/20 patvirtintas apie 26,9 ha teritorijos, buvusiame Mačiuliškių k., Panerių seniūnijoje detaliojo plano koregavimas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel.: Nr. 85 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: juridiniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, 03160 Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. meiristauab@gmail.com .

Planuojama teritorija: Rūtenių g. 50, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0165:2591), plotas – 0,1166 ha. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo Rūtenių g. 50, Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0165:2591), statinių statybos zoną, statybos ribas, įvažiavimo – išvažiavimo vietą.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-09-05 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Panerių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, Panerių g. 64, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto suderinus tel. Nr. 8699 47231.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl koreguojamo detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui, raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba el. paštais iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiskinamasis_rastas_Ruteniu_50

Brezinys_Ruteniu_50

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ