Parengtas apie 2,7 (dviejų ir septynių dešimtųjų) ha teritorijos tarp K. Bizausko gatvės ir rytinės miesto ribos, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detalusis planas

   INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

Informuojame apie parengtą Apie 2,7 (dviejų ir septynių dešimtųjų) ha teritorijos tarp K. Bizausko gatvės ir rytinės miesto ribos, Naujosios Vilnios seniūnijoje detalųjį planą.

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti ir nustatyti sklypų tikslinę paskirtį – kitą, naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, bendrojo naudojimo teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, kitus pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus leistinus žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-16 įsakymas Nr. A30-2218/18(2.1.22E-TD2).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected]

Kontaktinis asmuo: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistas Benius Bučelis, tel. (8-5) 219 7913, el. paštas: [email protected]

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Linas Sinkevičius, tel. (8-5) 211 2536, el. paštas: [email protected]

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-02-10 iki 2020-02-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-163) bei detaliojo plano rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 512 kab. darbo dienomis 9:00-11:00 val. ir 13:00-16:00 val, informaciją teikia PV Linas Sinkevičius, tel. (8-5) 211 2536.

Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, Vilnius antrame aukšte prie salės Nr. 215, nuo 2020-02-17 iki 2020-02-26 imtinai.

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-26 17:00 val. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, antrame aukšte, salėje Nr. 215.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-165) iki viešojo susirinkimo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti priedus (jei reikalingi).

 

Planuojama teritorija Apie 2,7 (dviejų ir septynių dešimtųjų) ha teritorija tarp K. Bizausko gatvės ir rytinės miesto ribos, Naujosios Vilnios seniūnijoje
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-16 įsakymas Nr. A30-2218/18(2.1.22E-TD2).
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el.
Iniciatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected]
Rengėjas Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Linas Sinkevičius, tel. (8-5) 211 2536, el. paštas: lina
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-02-10 iki 2020-02-26 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-163) bei detaliojo plano rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 512 kab. darbo dienomis 9:00-11:00 val. ir 13:00-16:00 val, informaciją teikia PV Linas Sinkevičius, tel. (8-5) 211 2536.

2.7ha.Bizausko g..DP-Sprendiniai.Pagrindinis brėž.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, Vilnius antrame aukšte prie salės Nr. 215, nuo 2020-02-17 iki 2020-02-26 imtinai. Viešasis susirinkimas įvyks 2020-02-26 17:00 val. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, antrame aukšte, salėje Nr. 215.
Telefono nr. +37052112536
El. pašto adresas [email protected]
Paslaugos gavėjo adresas Konstitucijos pr. 3, Vilnius