Parengtas apie 28 ha teritorijos, buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Ilzenbergo g. 3, Vilniuje

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime, detalusis planas

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: 2016-03-23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-403 patvirtintas apie 28 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime, detalusis planas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel.: Nr. 85 211 2000, el. p. [email protected] , www.vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, 03160 Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. [email protected] .

Planuojama teritorija: Ilzenbergo g. 3, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0101:1691), plotas – 0,1002 ha. 

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo Ilzenbergo g. 3, Vilnius (kadastro Nr. 0101/0101:1691) įvažiavimo – išvažiavimo vietą.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2022-12-08 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Verkių seniūnijoje, detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, Panerių g. 64, Vilnius, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto suderinus tel. Nr. 8699 47231.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl koreguojamo detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui, raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba el. paštais iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Viesinamas_aiskinamasis_rastas

Viesinamas_brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ