Parengtas apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 130, Nr. 133, Nr. 134 sprendinių koregavimas

Planuojama teritorija

Detaliajame plane suprojektuoti žemės sklypai Nr. 130, Nr. 133, Nr. 134, patenkantys į esamą žemės sklypą, kad. Nr. 0101/0101:42
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. A30-867 „Dėl leidimo inicijuoti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypų Nr. 130, Nr. 133, Nr. 134 sprendinių koregavimą“.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius
Iniciatorius Venedikt Žemčugov
Rengėjas UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. 8 671 85640, el.p. info@regroup.lt. PV Tadas Markilevičius.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-06-28 iki 2018-07-13 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijos patalpose, Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius, ir pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

El. pašto adresas tadas.markilevicius@gmail.com

Skelbimo tekstą žiūrėti čia

Brėžinį žiūrėti čia