Parengtas apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00069806) sprendinių koregavimas sklype Azerų g. 1

 

Informuojame apie parengtą apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00069806) sprendinių koregavimą sklype Azerų g. 1, pasiūlymų teikimo tvarką, galimybę susipažinti su sprendiniais.

Planuojamos teritorijos adresas:  0,7967 ha teritorija Azerų g. 1, žemės sklypo kad. Nr.0101/0158:2417, Naujosios Vilnios seniūnija.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-1474 „Dėl apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 30 (trisdešimties) ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00069806), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. A30-795/18(2.1.22E-TD2) „Dėl apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimo apie 13,4 ha teritorijos dalyje tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. A30-1569/19 „Dėl apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimo apie 0,8 ha teritorijos dalyje tvirtinimo“, sprendinių koregavimą planavimo proceso  inicijavimo sutarties pagrindu sklype Azerų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0158:2417)  nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų. Sprendiniais užtikrinti, kad planuojamas būdas neigiamai neįtakotų gyvenamosios teritorijos.

Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. A30-811/21, 2021 m. gegužės 7 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-35/21.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 2112616, el. paštas: [email protected],   www.vilnius.lt. Kontaktiniai asmenys: Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistas K. Lučinskas tel. 8615 15538, el. p. [email protected].

Iniciatorius:  UAB “Erdmetris”.

Rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė tel. 8699 79322, el.paštas: [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu (vieša ekspozicija) nuo 2021 m. spalio 4 d. iki 2021 m. spalio 15 d. imtinai galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-270), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius, ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjo kontaktais. Informacija teikiama tel. 8 699 79322, el. p. [email protected].

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-270) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.

Planavimo terminai: 5 metai nuo sąlygų išdavimo.

Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, kontaktinį adresą bei motyvus, kuriais pagrindžiami pasiūlymai dėl nustatomų sprendinių. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

PAGRINDINIS+BRĖŽINYS