Parengtas apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00069806) sprendinių koregavimas sklype Azerų g. 1

 

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ APIE 30 HA TERITORIJOS TARP AŠMENĖLĖS IR JUODUPIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE AZERŲ G. 1, PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU SPRENDINIAIS

Planuojama teritorija: Žemės sklypas Azerų g.1, Naujosios Vilnios seniūnija, kad. Nr. 0101/0158:2417,plotas 0,7967 ha
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. A30-811/21, 2021 m. gegužės 7 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-35/21.
Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, 
Iniciatorius: Juridinis asmuo
Rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė tel. 8699 79322, el.paštas: rutagaruckiene@yahoo.com
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-113), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjo kontaktais. Informacija teikiama tel. 8 699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: ) nuo 2021 m. rugsėjo 3 d. iki 2021 m. rugsėjo 20 d. imtinai galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-113), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius, ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjo kontaktais. Informacija teikiama tel. 8 699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com.

Nuoroda:

PAGRINDINIS+BRĖŽINYS-

Aiškinamasis+raštas

Skelbimas