Parengtas apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 0,8 ha teritorijos dalyje

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ APIE 30 HA TERITORIJOS TARP AŠMENĖLĖS IR JUODUPIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ APIE 0,8 HA TERITORIJOS DALYJE

PLANAVIMO PAGRINDAS: Vilniaus  miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. A30-199/19 “Dėl leidimo inicijuoti apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 0,8 ha teritorijos dalyje”.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 2112616, faks. (8 5) 2112222.

PLANAVIMO INICIATORIUS: UAB „Erdmetris“ (įmonės kodas 304912803), Salomėjos Nėries g. 73-42, LT-06327 Vilnius, tel. 8612 64164

PLANO RENGĖJAS: projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel 8699 79322, el. p. rutagaruckiene @yahoo.com, veikianti pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 448210.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Apie 0,8 ha teritorija prie Savičiūnų, Azerių ir Albanų gatvių.

TERITORIJŲ PLANAVIMO LYGMUO: Vietovės lygmuo.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: Atlikti  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-1474 „Dėl apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 30 (trisdešimties) ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. T00069806), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m.  balandžio 3 d. įsakymu Nr. A30-795/18(2.1.22E-TD2) “Dėl apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano, sprendinių koregavimo apie 13,4 ha teritorijos dalyje tvirtinimo”, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) apie 0,8 (aštuonių dešimtųjų) ha teritorijos dalyje – sklypuose (kadastro Nr. 0101/0158:2226, Nr. 0101/0158:2227, Nr. 0101/0158:2228, Nr. 0101/0158:2273, Nr. 0101/0158:2274, Nr. 0101/0158:2275 ir Nr. 0101/0158:2276) žemės sklypų ribas ir plotus, žemės naudojimo būdą (komercinės paskirties objektų teritorijos), užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Su parengtu detaliojo plano koregavimu galima susipažinti nuo 2019-05-28 iki 2019-06-18 Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ( TPD Nr. K-VT-13-19-42) ir pas detaliojo plano rengėją darbo dienomis, iš anksto susitarus telefonu. Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks Naujosios Vilnios seniūnijoje nuo 2019-06-05 iki 2019-06-18, Gerovės g.1, LT-11201Vilnius.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ar planavimo organizatoriui teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LT teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-19-42) per visą visuomenei susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skirtą laiką iki viešinimo pabaigos. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos  Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

PV Rūta Garuckienė

 

 

Sprendinių+aiškinamasis+raštas

 

 Susipažinti: PAGRINDINIS+BRĖŽINYS