Parengtas apie 30ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas apie 13,4ha teritorijos dalyje

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ „APIE 30 HA TERITORIJOS TARP AŠMENĖLĖS IR JUODUPIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ APIE 13,4 HA TERITORIJOS DALYJE“ IR SUSIPAŽINIMĄ SU KOREGAVIMO SPRENDINIAIS

PLANAVIMO PAGRINDAS: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. A30-2029 “Dėl leidimo inicijuoti apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 13,4 ha teritorijos dalyje”.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 2112616, faks. (8 5) 2112222.

PLANAVIMO INICIATORIUS: UAB ‚Pakrantės būstas“ (įmonės kodas 302300259), E. Andre g. 18, LT-02232 Vilnius, tel. 8612 64164

PLANO RENGĖJAS: UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. paštas: info@urbanistika.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel. (8 5) 212 4779, 8699 79322, el. p. ruta.garuckiene@urbanistika.lt.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Apie 13,4 ha teritorija tarp Savičiūnų, Galindų, Šatrininkų, Ašmenėlės ir Savičiūnų gatvių.

TERITORIJŲ PLANAVIMO LYGMUO: Vietovės lygmens.

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

Atlikti apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 3665), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 1-1474, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) apie 13,4 ha teritorijos dalyje – sklypuose (kadastro Nr. 0101//0158:301, Nr. 0101/0158:17, Nr. 0101/0158:260 ir Nr. 0101/0158:79) suplanuotų sklypų ribas ir plotus, žemės naudojimo būdus (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių, visuomeninės paskirties, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių ir atskirųjų želdynų teritorijų), užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

VIEŠINIMO PROCEDŪRŲ TVARKA: detaliojo plano sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

SKELBIMAS APIE KOREGUOJAMĄ DETALŲJĮ PLANĄ. Informacija apie koreguojamą detalųjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ( TPD Nr. K-VT-13-17-438), planavimo organizatoriaus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos buveinėje, adresu: Konstitucijos pr. 3, Vilnius ir interneto svetainėje www.vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujosios Vilnios seniūnijos skelbimų lentoje, registruotais laiškais planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojams ir naudotojams.

SUSIPAŽINIMO SU KOREGUOJAMU TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTU TVARKA. Su parengtu detaliojo plano koregavimu galima susipažinti laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio 4 d. iki 2017 m. gruodžio 15 d. imtinai (10 (dešimt darbo dienų), darbo dienomis rengėjo UAB „Urbanistika“ biuro patalpose, Žalgirio g. 90, D korpusas, Vilniuje, informacija telefonu (8 5) 212 4779, el. paštu: ruta.garuckiene@urbanistika.lt, Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ( TPD Nr. K-VT-13-17-438).

PASIŪLYMŲ DĖL KOREGUOJAMO DETALIOKJO PLANO SPRENDINIŲ TEIKIMO TVARKA

Motyvuoti pasiūlymai teikiami detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos, t.y. iki 2017 m. gruodžio 15 d. imtinai. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.