Parengtas “Apie 3,15 ha teritorijos prie Pikutiškių ir Ž. Pusjė gatvių detalusis planas”

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: TPD Nr. K-VT-13-22-450

Planuojamos teritorijos aprašymas: Planuojama teritorija yra tarp Ž. Pusjė g., Pikutiškių g. , Tarandės g. ir perspektyvinės V. Smakausko g. Planuojamos teritorijos ribos taip pat apima  Ž. Pusjė g. dalį tarp Pikutiškių g. ir Tarandės g.

Detaliojo plano rengimo pradžios dokumentai: Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas 2021-12-21 įsakymas Nr. A30-4246/21; Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti 2021-12-06 Nr. A30-3988_21; Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-03-22 Nr. A615- /21; Projektavimo darbų sutartis 2022-06-16 NR. AA-22-06-16
Teritorijų planavimo proceso organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius; Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius; tel. 8 5 2112616; el. p.: [email protected] ; https://vilnius.lt/
Teritorijų planavimo proceso iniciatoriai: juridiniai ir fiziniai asmenys, toliau – iniciatoriai.
Detaliojo plano rengėjas: UAB Architektūros ateljė; į.k. 226144020; J. Galvydžio g. 3, LT-08236, Vilnius; el. p.: [email protected] ; tel.: +37061806415.
Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti apie 3,15 (trijų ir penkiolikos šimtųjų) ha teritorijos prie Pikutiškių ir Ž. Pusjė gatvių detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Pikutiškių g. 35 , Pikutiškių g. 37 , Pikutiškių g. 39 , Ž. Pusjė g. 2 , Ž.Pusjė g. 2A , Ž.Pusjė g. 2B , Ž.Pusjė g. 2C , Ž.Pusjė g. 2D , Ž.Pusjė g. 4 , Ž.Pusjė g. 4A , Ž.Pusjė g. 6 , Ž.Pusjė g. 6A , Ž.Pusjė g. 8 , Ž.Pusjė g. 8A , Ž.Pusjė g. 8B, Ž.Pusjė g. 10 , Ž.Pusjė g. 10A , Ž.Pusjė g. 12 , Ž.Pusjė g. 12A , Ž.Pusjė g. 14 , Ž.Pusjė g. 14A , Ž.Pusjė g. 14B , Ž.Pusjė g. 16 , Ž.Pusjė g. 18 , Ž.Pusjė g. 18A , Ž.Pusjė g. 18B , kurio tikslas: performuoti sklypų ribas ir nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis. Siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.
Papildomi reglamentai: nenustatomi.
Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
SPAV reikalingumas: nereikalingas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano rengimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
Visuomenės dalyvavimas: viešinimo procedūrų tvarka – bendroji.
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima: Vilniaus m. savivaldybės elektroninėje svetainėje https://vilnius.lt/ ; Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau– TPDRIS), TPD Nr. K-VT-13-22-450 ;
Teikti klausimus ir pasiūlymus (pasiūlymai teikiami tik raštu) dėl detaliojo plano galima: iniciatorių įgaliotiniui ir detaliojo plano rengėjui telefonu Nr. +37061806415 darbo dienomis nuo 12.00 iki 14.00 val., el. paštu [email protected] , adresu J.Galvydžio g. 3, Vilnius , TPDRIS (TPD Nr. K-VT-13-22-450) – iki viešo svarstymo pabaigos ir viešo svarstymo metu.
Viešas svarstymas vyks: nuo 2023m. balandžio mėn 03d. 18.00 val. naudojantis video konferencijų programa
„meet.google.com“ .

Prisijungiama įjungus šią nuorodą: https://meet.google.com/uut-ugzs-rkz

Nuoroda:

AR_Det+P_Z+Pusje

DETALUSIS PLANAS

Reglamentu+pl

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ