Parengtas apie 32,8 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detalusis planas

Planuojama teritorija Apie 32,8 ha teritorija tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių, Naujamiesčio seniūnijoje
Dokumento rengimo pagrindas 2018-06-11 ketinimų protokolas (Reg. 2018-06-19 Nr. A72-110/18(3.1.36-TD2); Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-08-09 įsakymas Nr. A30-1652/19 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-08-14 įsakymo Nr. A30-1715/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo rengti ir organizuoti apie 33,5 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detalųjį planą“ pakeitimo“; Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-07-13 d. įsakymas Nr. A30-1913/20 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-08-14 įsakymo Nr. A30-1715/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo rengti ir organizuoti apie 33,5 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detalųjį planą“ pakeitimo tikslinant teritorijos ribas“.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Rengėjas Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-03-01 iki 2021-03-18 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-517), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt, SĮ „Vilniaus planas“ patalpose, adresu: Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas, iš anksto susitarus telefonu tel. +370 602 04667, el. paštas: [email protected];

DP_aiskinamasis+rastas_

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Detaliojo plano projektas 2021-03-18, 17 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.Karantino sąlygomis viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2021-03-18, laikas 17.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:  https://cutt.ly/viesinimas-vp

Teritorijos+tarp+Paneriu+Gelezinkelio+Stoties+ir+Seinu+gatviu+DP_pagrindinis+brezinys_

Teritorijos+tarp+Paneriu+Gelezinkelio+Stoties+ir+Seinu+gatviu+DP_transportinis+brezinys_

Telefono nr. +37060204667
Paslaugos gavėjo adresas
El. pašto adresas [email protected]