Parengtas apie 3,93 ha teritorijos pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano patenkančio į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 11 detalusis planas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

PAPILDOMA INFORMACIJA

APIE PARENGTĄ APIE 3,93 HA TERITORIJOS PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINĘ IŠPLANAVIMO ZONĄ NR. 11 DETALŲJĮ PLANĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU, PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU SPRENDINIAIS

 

Papildomai informuojame apie parengtą apie 3,93 ha teritorijos pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 11 detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, pasiūlymų teikimo tvarką, galimybę susipažinti su sprendiniais.

Planuojamos teritorijos adresas: apie 3,93 ha teritorija pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkanti į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 11, Pilaitės seniūnija.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: urbanistiškai išnagrinėti teritoriją bei galimas sklypų paskirtis, padalyti sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:668) ir nustatyti jo paskirtį ir naudojimo būdą ir kitus pagrindinius naudojimo reglamentus gyvenamųjų ir susisiekimo bei inžinerinės infrastruktūros objektų statybai vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu (reg. Nr. 2718).

Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. A30-2741, 2018 m. sausio 3 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-8/18(3.1.36-TD2), Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-09-10 įsakymas Nr. A30-1771/19.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211200, el. paštas: [email protected],   www.vilnius.lt. Kontaktiniai asmenys: Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistė A. Tiškevičienė tel. 85 2112752, el. p. [email protected].

Iniciatorius:  fiziniai asmenys.

Rengėjas: UAB „Ugna“, projekto vadovė S. Kazlauskienė tel. +37061060803, el. paštas: [email protected];

Planavimo terminai: 5 metai nuo sąlygų išdavimo.

Viešinimo ir pasiūlymų teikimo tvarka: sprendinių viešinamas atliekamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo tvarka, atliekant papildomą informavimą. Su detaliojo plano sprendiniais galite susipažinti ir teikti siūlymus nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d. iki 2021 m. rugpjūčio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vilnius.lt (www.vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/), el. p. [email protected], Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pilaitės seniūnijos skelbimų lentoje, Vydūno g. 20 Vilnius, tel. 85 2112966, el. p.  [email protected], Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-16-452. Susisiekus su rengėju UAB „Ugna“ el. p. [email protected].

Pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected] raštu ir el. paštu; Rengėjui UAB „Ugna“ el. paštas: [email protected] el. paštu, ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo ir pasiūlymų teikimo pabaigos 2021 m. rugpjūčio 13 d.

Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, kontaktinį adresą bei motyvus, kuriais pagrindžiami pasiūlymai dėl nustatomų sprendinių. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

01 Pagrindinis_brėžinys_Verbų_11