Parengtas apie 4,5 ha teritorijos šalia Visorių gatvės detaliojo plano sprendiniais suformuoto sklypo Nr. 33, esančio Prano Ancevičiaus g. 52 (kadastro Nr. 0101/0008:1405), užstatymo zonos koregavimo projektas.

NFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
2022-04-01
Atliekamas apie 4,5 ha teritorijos šalia Visorių gatvės detaliojo plano sprendiniais suformuoto sklypo Nr. 33, esančio Prano Ancevičiaus g. 52 (kadastro Nr. 0101/0008:1405), užstatymo zonos koregavimo projektas.
Planavimo pagrindas – 2016-09-13 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-2551 patvirtintas Apie 4,5 ha teritorijos šalia Visorių gatvės detalusis planas.
Planavimo uždaviniai: statybos zonos, ribos koregavimas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], interneto svetainė.: www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius – M. I.
Detaliojo plano rengėjas – MB ,,Stilistija“, Naujoji g. 12-525, LT-63250 Alytus. Informacija teikiama tel. +370
601 24707, el. paštas [email protected].
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.
Viešumo procedūros: Su parengtu detaliojo plano projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) darbo valandomis nuo 2022 m. balandžio 06 d. iki 2022 m. balandžio 20 d. imtinai Verkių seniūnijos patalpose Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius, tel. (8 521) 12910, el. p. [email protected];
Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas (viešinimas nuo 2022 m. kovo mėnesio);
MB „STILISTIJA“ Naujoji g. 12-525, LT-63250 Alytus, darbo dienomis 9:00-17:00 val., iš anksto susiderinus tel.
Nr. +37060124707, el. p.: [email protected].
Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti projekto rengėjui ir/ar organizatoriui raštu per visą detaliojo plano sprendinių viešinimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

MB “Stilistija”
Vadovė
V. T.

Nuoroda

skelbimas 04.01

Schema Stilijos