Parengtas apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 312 Živinbudo g. 5 (kadastro Nr. 0101/0101:119) ir sklypo Nr. 315 Žvinbudo g. 3 (kad. Nr. 0101/0101:120) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad parengtas Apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 312 Živinbudo g. 5 (kadastro Nr. 0101/0101:119) ir sklypo Nr. 315 Žvinbudo g. 3 (kad. Nr. 0101/0101:120) sprendinių koregavimas

 

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-12-09 įsakymas A30-2579/19, 2020-01-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-3/20 bei 2019-12-09 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

 

Detaliojo plano koregavimo tikslai: apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (reg. Nr. T00069443), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-10-30 sprendimu Nr. 1-1535, sklypuose Živinbudo g. 3 (kad. Nr. 0101/0101:120) ir Živinbudo g. 5 (kad. Nr. 0101/0101:119) rengti sprendinių koregavimą, nustatant žemės sklypų ribas ir plotus, servitutus, statybos zonas ir kt. teritorijos naudojimo reglamentus.

 

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vyr. specialistė V. Gavorskienė, tel. +370 521 12519.

 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel 86 9817868, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė.

 

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.

 

Detaliojo plano koncepcija nerengiama, SPAV nereikalingas.

 

Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2020-04-06 iki 2020-04-21 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-425), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel 86 9817868.

 

Projekto ekspozicija vyks www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-425 ir www.vilnius.lt sistemoje nuo 2020-04-06.

Viešas svarstymas organizuojamas 2020-04-21 13:00 val. virtualioje erdvėje, nuoroda https://us04web.zoom.us/j/466168833?pwd=N2JSZUVyTUdTWkF4VmN0Nktxd3Ywdz09

detalaus P Brėžinys

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, (www.tpdris.lt) iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpio pabaigos.