Parengtas apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 205 (Netimero g. 3, kadastro Nr. 0101/0101:2540) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected].
Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1535 „Dėl apie 48,3 Ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00069443) sprendinius žemės sklype Nr. 205 (Netimero g. 3, kadastro Nr. 0101/0101:2540) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties ir būdo padalinti žemės sklypą į du žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00086338). Planuojamos teritorijos plotas 0,1010 ha. Nagrinėjamos teritorijos plotas apie 3,67 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-11 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti apie 48,3 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 205 (Netimero g. 3, kadastro Nr. 0101/0101:2540) inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-1410/22″.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-552.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti: nuo 2023-02-09 iki 2023-02-27 imtinai Verkių seniūnijoje, adresu Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-552), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331.
Detaliojo plano projektas 2023-02-28, 16 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-02-28, laikas 16.00 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/71583585645?pwd=b7vb8kwZU20DffGToVniVqutJEEAEF.1
Meeting ID: 715 8358 5645
Passcode: DdA9bU
Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2023-02-28, laikas 16.30 val.

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/73767077281?pwd=mf8OlvOSOvufNsf2VJkodEB7d2TUbe.1
Meeting ID: 737 6707 7281
Passcode: TpNUa0

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2023-02-27 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2023-02-28, 16 val., 16.30 val.
Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas_Sprendiniai

Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ