Parengtas „Apie 5,3 ha teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio planavimo zoną Nr. 21, detalusis planas

AEM URBANISTAI, UAB informuoja, kad parengtas „Apie 5,3 ha teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio planavimo zoną Nr. 21, detalusis planas (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindai – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 30-1340; Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 30-1340 patvirtinta „Planavimo užduotis (programa) detaliojo plano dokumentui rengti“; 2011 m. gruodžio 19 d. trišalė tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartis Nr. A70-35(3.1.36-MP)/SS-T/11-103/K; Arūno Petrulėno, Virginijaus Grigaičio, Eugenijos Stankevičienės 2011-07-13 prašymas (A614-188)). PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, www.vilnius.lt. Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Teritorijų planavimo skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Lina Adžgauskienė. Telefono Nr. 85 211 2518, el. paštas lina.adzgauskiene@vilnius.lt. PLANO RENGĖJAS TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. 85 278 8433, faks. 85 278 8789, urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Projekto vadovė: Skirmantė Mineikytė. PLANUOJAMA TERITORIJA: apie 5,3 ha teritorija pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkanti į kompleksinio planavimo zoną Nr. 21, Pilaitės seniūnijoje, Vilniuje. PLANAVIMO TIKSLAS: pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano ir Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano sprendinius, padalyti sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Planuojamos gyvenamosios teritorijos vienbučių gyvenamųjų namų statybai. PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA: Numatomi rengimo etapai: parengiamasis etapas, rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis. Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2011 m. IV ketv., pabaiga – 2016 m. II ketv. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Detalusis planas rengiamas, svarstomas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka. Informuojame, kad 2015 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė detaliojo plano sprendiniams raštu Nr. A51-92468/15-(2.15.1.21-MP2) „Dėl teritorijos pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio planavimo zoną Nr.21 detaliojo plano sprendinių“. Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima nuo 2015 m. gruodžio 14 d. iki 2016 m. sausio 13 d. imtinai pas planavimo organizatorių ir plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais. Nuo 2015 m. gruodžio 30 d. iki 2016 m. sausio 13 d. imtinai detalusis planas bus viešai eksponuojamas Pilaitės seniūnijoje. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2016 m. sausio 14 d. 14.00 val. Pilaitės seniūnijos patalpose, Vydūno g. 20. PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie AM per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos