Parengtas apie 5,4623 ha teritorijos prie Moluvėnų ir Rykantų gatvių detalusis planas planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: K-VT-13-22-269

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 5,4623 ha teritorija prie Moluvėnų, Rykantų, Dirkliškių gatvių.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. A30-838/22 „Dėl leidimo inicijuoti apie 5,4623 ha teritorijos prie Moluvėnų ir Rykantų gatvių detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu“. 2022 m. kovo 22 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-41/22.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000, el. pl. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, įm. k. 300622140, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. 8 671 85640, www.regroup.lt, el.p. info@regroup.lt.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Atlikti apie 5,4623 (penkių ir keturių dešimt tūkstantųjų šešių tūkstantųjų dviejų šimtųjų trijų dešimtųjų) ha teritorijos prie Moluvėnų ir Rykantų gatvių detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypuose Moluvėnų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0165:2088), Moluvėnų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0165:2069), Moluvėnų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0165:2089), Moluvėnų g. 4 (kadastro Nr. 0101/0165:2085), Moluvėnų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0165:2090), Moluvėnų g. 6 (kadastro Nr. 0101/0165:2083), Moluvėnų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0165:2091), Moluvėnų g. 8 (kadastro Nr. 0101/0165:2081), Moluvėnų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0165:2092), Moluvėnų g. 10 (kadastro Nr. 0101/0165:2079), Moluvėnų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0165:2093), Moluvėnų g. 12 (kadastro Nr. 0101/0165:2106), Moluvėnų g. 13 (kadastro Nr. 0101/0165:2094), Moluvėnų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0165:2104), Moluvėnų g. 15 (kadastro Nr. 0101/0165:2095), Moluvėnų g. 16 (kadastro Nr. 0101/0165:2102), Moluvėnų g. 17 (kadastro Nr. 0101/0165:2096), Moluvėnų g. 18 (kadastro Nr. 0101/0165:2101), Moluvėnų g. 19 (kadastro Nr. 0101/0165:2097), Moluvėnų g. 20 (kadastro Nr. 0101/0165:2103), Moluvėnų g. 21 (kadastro Nr. 0101/0165:2098), Moluvėnų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0165:2105), Moluvėnų g. 23 (kadastro Nr. 0101/0165:2099), Moluvėnų g. 24 (kadastro Nr. 0101/0165:2078), Moluvėnų g. 26 (kadastro Nr. 0101/0165:2080), Moluvėnų g. 28 (kadastro Nr. 0101/0165:2082), Moluvėnų g. 30 (kadastro Nr. 0101/0165:2084), Moluvėnų g. 32 (kadastro Nr. 0101/0165:2086) ir Rykantų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0165:2071), Rykantų g. 2 (kadastro Nr. 0101/0165:2107), Rykantų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0165:2072), Rykantų g. 4 (kadastro Nr. 0101/0165:2108), Rykantų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0165:2073), Rykantų g. 6 (kadastro Nr. 0101/0165:2109), Rykantų g. 7 (kadastro Nr. 0101/0165:2074), Rykantų g. 8 (kadastro Nr. 0101:0165:2110), Rykantų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0165:2075), Rykantų g. 10 (kadastro Nr. 0101/0165:2111), Rykantų g. 12 (kadastro Nr. 0101/0165:2112), Rykantų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0165:2113), Rykantų g. 16 (kadastro Nr. 0101/0165:2114), Rykantų g. 18 (kadastro Nr. 0101/0165:2115), Rykantų g. 20 (kadastro Nr. 0101/0165:2077), Rykantų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0165:2076) ir sklypuose (kadastro Nr. 0101/0165:2087, Nr. 0101/0165:2100 ir Nr. 0101/0165:2070), kurio tikslas: sklypus (kadastro Nr. 0101/0165:2087, Nr. 0101/0165:2100 ir Nr. 0101/0165:2070) padalinti į mažesnius sklypus, nustatyti sklypų naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais ir viešinamais sprendiniais galima nuo 2022-09-20 iki 2022-10-04 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt – proceso numeris K-VT-13-22-269. Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ir skelbimų lentoje Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Panerių seniūnijoje, Žalioji a. 3, Vilnius, el. p. paneriu.seniunija@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2949. Tai pat susisiekus su projekto rengėju darbo metu aukščiau nurodytais rengėjo kontaktais. Pastaba: Sudaromos viso sąlygos susipažinti ir teikti pasiūlymus dėl sprendinių nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl parengto detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo organizatoriui (Savivaldybei) ir detaliojo plano rengėjui raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais ar el. paštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-269) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo ir pasiūlymų teikimo laiko pabaigos bei viešo susirinkimo metu 2022-10-04, 16 val.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022-10-04, 16 val

Nuoroda ir prisijungimo duomenys: https://us02web.zoom.us/j/88660854282?pwd=eHh2ZXRJQjZKOWd6eE1STjFZOHRXdz09
ID: 886 6085 4282
Passcode: 417283
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos pateikiamas atsakymas raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Sprendinių+pagrindinis+brėžinys

Sprendinių+reglamentų+lentelė

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ