Parengtas „Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detalusis planas“

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Informuojame, kad yra parengtas „Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detalusis planas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas -2014 m. birželio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve planavimo procesą ir rengti detalųjį planą“ Nr. 30-1722 ir 2014 m. rugsėjo 25 d. Teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. A72-1559/14(3.1.36-AD4)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius , Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, /, tel. (8 5) 211 2000.

Planavimo iniciatorius: AB „SKV-VALDA“ , Savanorių pr. 191A, LT-02300 Vilnius, tel. (8 5) 2321949.

Plano rengėjas: TAEM ARCHITEKTAI, UAB, TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, faks. (8 5) 278 4789 urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Informaciją teikia: architektė Dalia Kriaučiūnienė, tel. (8 5) 278 8433.

Detaliojo plano lygmuo: vietovės.

Planuojama teritorija: ties Vakarine gatve, Pašilaičių seniūnija, Vilnius, apie 5,74 ha.

Detaliojo plano uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniais, numatyti optimalią urbanistinę struktūrą, suformuojant komercinės paskirties objektų teritoriją prekybos centro statybai, suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriaus, želdynų ir (ar) bendro naudojimo teritorijas, nustatyti naudojimo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: 2014-2016 metai.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.

Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento parengtais sprendiniais bus galima darbo dienomis nuo 2015 m. vasario 2 d. iki 2015 m. vasario 18 d. pas plano rengėją (kreiptis į architektę Dalia Kriaučiūnienę – TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 2788433).

„Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detaliojo plano“ vieša ekspozicija vyks nuo 2015 m. vasario 10 d. iki 2015 m. vasario 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pašilaičių seniūnijos patalpose.

Viešas svarstymo susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti įvyks 2015 m. vasario 18 d. 13.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pašilaičių seniūnijos patalpose, bibliotekoje (Žemynos g. 1, Vilnius).

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus ir pageidavimus detaliajam planui galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.