Parengtas Apie 6600 (šešių tūkstančių šešių šimtų) kv. m. ploto žemės sklypų Molėtų plente formavimo ir pertvarkymo projektas.

Parengtas Apie 6600 (šešių tūkstančių šešių šimtų) kv. m. ploto žemės sklypų Molėtų plente formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslas – suformuoti naujus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, suteiktinus piliečiams kaip atlyginimą už nuosavybės teise turėtą žemę. Žemės sklypų naudojimo būdą nustatyti atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519, sprendinius.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Miesto plėtros departamento, kodas 188701240, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Informaciją teikia: Rūta Svetickaitė tel. (8 5) 2112589.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 30-3045.

Projekto rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Informaciją teikia: Giedrius Bireta, tel. 8 5 2112759, 8 685 84737, el. paštas giedrius.bireta@vplanas.lt.

Susipažinti su parengtu projektu galima per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pas projekto rengėją darbo metu.

Pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos, dėl projekto sprendinių, teikiami raštu projekto iniciatoriui ir/ar projekto rengėjui susipažinimo metu.