Parengtas Apie 7,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detalusis planas ir jo sprendiniai

INFORMACIJA APIE PATAISYTĄ APIE 7,5 HA TERITORIJOS BUVUSIAME DIDŽIŲJŲ GULBINŲ KAIME,VERKIŲ SENIŪNIJOJE, DETALŲJĮ PLANĄ BEI KARTOJAMĄ GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU JO SPRENDINIAIS
Informuojame, kad kartojamos susipažinimo su Apie 7,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detaliuoju planu procedūros.

Planavimo tikslas: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir Teritorijos Gulbinuose architektūrinės-urbanistinės ir inžinerinės plėtros koncepcijos metmenimis detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo pagrindas: 2017 m. sausio 9 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. 30-64 „Dėl Apie 7,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime, Verkių seniūnijoje, detaliojo plano rengimo organizavimo“.

Planavimo Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt,
Kontaktinis asmuo Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr.specialistė Valdonė Gavorskienė tel. (85) 211 2519. El.p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt

Detaliojo plano Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr.3, Vilnius LT-09601, info@vplanas.lt tel. (85)2112446.
Projekto vadovė Sigita Dagelienė tel. (85)2112198. el.p. sigita.dageliene@vplanas.lt

Detalusis planas rengiamas ir viešinimas bendra tvarka:
Su pataisytu detaliuoju planu susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (Nr.K-VT-13-17-212) bei darbo dienomis nuo 2019-09-30 iki 2019-10-14 imtinai SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3, 5a. 523 kab., informaciją teikia PV S.Dagelienė.
Detalusis planas bus viešai eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte prie salės Nr. 215 nuo 2019-10-07 iki 2019-10-14 imtinai.
Viešas susirinkimas įvyks 2019-10-14 16.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte, salėje Nr. 215.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-212) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Apskundimo tvarka: Planavimo Organizatoriaus atsakymas į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų gali būti skundžiamas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

 

PRIDEDAMA: Brezinys