Parengtas „Apie 76 ha teritorijos Džiaugsmo gatvėje, Naujosios Vilnios seniūnijoje detaliojo plano užstatymo ribos korektūra sklype kad. Nr. 0101/0157:1342 adresu Mykolo Krupavičiaus g. 43, Vilnius“ projektas

Detaliojo plano koregavimo pagrindas: 2004-12-29 Miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl teritorijos prie Džiaugsmo gatvės detaliojo plano“ tvirtinimo Nr. 1-636 (TPD registracijos -Nr.T00055859).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel.: Nr. 85 211 2000, el. p. [email protected]www.vilnius.lt

Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: ATP 1303, R. Matulevičius, adresas korespondencijai – S. Stanevičiaus g. 80-14, Vilnius, tel. +370 659 39278, [email protected].

Planuojama teritorija:0,1015ha sklypas kad. Nr. 0101/0157:1342 adresu Mykolo Krupavičiaus g. 43, Vilnius

Planavimo tikslai: koreguoti užstatymo ribą rytinėje, pietinėje sklypo dalyje.

Detaliojo plano etapai: parengiamasis, baigiamasis.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Susipažinti su pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu galima: nuo 2023-06-02 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt),Naujosios Vilnios seniūnijoje. Susipažinti parengtu detaliuoju planu galima adresu susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 659 39278 dėl susitikimo ir projekto sprendinių
aptarimo arba detaliojo plano iniciatorius.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl koreguojamo detaliojo plano teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui, raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba el. paštais iki koreguojamo detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

03,04 DP korektūros AR KŪ

TPD brėžinys KŪ 2023-03-28

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ