Parengtas apie 7,9 ha teritorijos prie Ukmergės g. detaliojo plano sprendinių koregavimo projektas žemės sklypuose Ukmergės g. 356 (kadastro Nr. 0101/0171:533), Ukmergės g. 358 (kadastro Nr. 0101/0171:456) ir Ukmergės g. 360 (kadastro Nr. 0101/0171:1805) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: DĖL APIE 7,9 HA TERITORIJOS PRIE UKMERGĖS GATVĖS DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO įsakymas. Dokumento registracijos data ir numeris 2020-12-29 Nr. A30-3510/20

Planuojamos teritorijos aprašymas: Ukmergės g. 356 (kadastro Nr. 0101/0171:533), Ukmergės g. 358 (kadastro Nr. 0101/0171:456) ir Ukmergės g. 360 (kadastro Nr. 0101/0171:1805)

Planuojama teritorija: Ukmergės g. 356 (kadastro Nr. 0101/0171:533), Ukmergės g. 358 (kadastro Nr. 0101/0171:456) ir Ukmergės g. 360 (kadastro Nr. 0101/0171:1805)
Planavimo pagrindas: SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 7,9 HA TERITORIJOS PRIE UKMERGĖS G. DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS ŽEMĖS SKLYPUOSE UKMERGĖS G. 356 (KADASTRO NR. 0101/0171:533), UKMERGĖS G. 358 (KADASTRO NR. 0101/0171:456) IR UKMERGĖS G. 360 (KADASTRO NR. 0101/0171:1805) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU, 2022-05-27 Nr. A30-2258/22
Planavimo tikslas: nekeičiant žemės naudojimo paskirties, dalyje teritorijos nustatyti papildomą pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos naudojimo būdą bei patvirtinti planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

SAPV: neatliekama
Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Tel. (8 5) 211 2000, El. paštas: [email protected], www.vilnius.lt
Detaliojo plano iniciatorius: juridinis asmuo.
Projekto rengėjas: UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Europos a. 1, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 679 92646, el. paštas [email protected].
Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo 2022-10-19 iki 2022-11-04
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima Europos a. 1, Vilnius, UAB “Projektavimo sprendimai” rengėjo patalpose, darbo valandomis  nuo 2022-10-19 iki 2022-11-04.

Skelbiama vilnius.lt ir tpdris.lt (Nr. K-VT-13-22-542) interneto svetainėse, Pašilaičių seniūnijos skelbimų lentose Žemynos g.1, LT-06126 Vilnius, [email protected], (8 5) 211 2960, 8 615 26074.
Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: Informacija teikiama nuo 2022-10-19 iki 2022-11-04, UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Europos a. 1, Vilnius, tel. +370 679 92646, el. paštas [email protected].
Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2022-11-07, 17 val. nuotoliniu būdu

Prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/89077766081
Nuoroda:

AR_sprendiniai_2022-09-30_Ukmerges

Ukmerges_g+2022-10-04-Sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ