Parengtas apie 79 ha teritorijos tarp Liepkalnio, Salininkų gatvių ir Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalusis planas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Parengtas apie 79 ha teritorijos tarp Liepkalnio, Salininkų gatvių ir Tarptautinio Vilniaus oro uosto detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas – žemės sklypų ribų ir plotų, teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimo nustatymas (keitimas) vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais. Laisvoje valstybinėje žemėje numatoma suplanuoti sklypus mieto reikmėms (komercinei – ūkinei veiklai vykdyti, visuomenės poreikiams tenkinti), nustatyti galimą teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą (įskaitant esamus, į planuojamą teritoriją patenkančius sklypus), atsižvelgiant į teritorijos prie Pupinės ir Kuzmiškių vietovių detaliojo plano koncepcijos rekomendacijas T1 kvartalui.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Miesto plėtros departamento, kodas 188701240, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, www.vilnius.lt. Informaciją teikia: Vytautas Kondratas tel. (8 5) 2112754, el. paštas vytautas.kondratas@vilnius.lt.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 30-973.

Detaliojo plano rengėjas – SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 2112446. Informaciją teikia: Giedrius Bireta, tel. (8 5) 2112759, el. paštas giedrius.bireta@vplanas.lt.

Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas:

• su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti 2015 m. nuo balandžio 27 d. iki gegužės 25 d., darbo dienomis Vilniaus miesto savivaldybėje 509 kab., Konstitucijos pr. 3, Vilniuje;

• detaliojo plano vieša ekspozicija vyks 2015 m. nuo gegužės 11 d. iki 25 d., darbo dienomis Vilniaus miesto savivaldybėje prie 216 kab., Konstitucijos pr. 3, Vilniuje;

• viešas susirinkimas įvyks 2015 m. gegužės 25 d. 14:00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje 216 kab., Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymai ir pastabos planavimo organizatoriui pateikiamos raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu „Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese“ nuostatų nustatyta tvarka. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per 1 mėnesį nuo pareiškėjams išsiųsto registruoto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) išsiuntimo dienos.