Parengtas Apie 8,2 ha teritorijos, pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio planavimo zoną Nr. 33, Pilaitės seniūnijoje, detalusis planas

Informuojame, kad yra parengtas Apie 8,2 ha teritorijos, pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinio planavimo zoną Nr. 33, Pilaitės seniūnijoje, Vilniuje detalusis planas.

Planavimo organizavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30 – 813 (2015 03 13) ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

Planavimo iniciatoriai:

Irena Maksimovič, Feliks Narkevič, Jelena Dvarionienė, UAB „MB investicija, František Stankevič, Danuta Stankevič, UAB „Ąžuolas Lazdynuose“, Eleonora Šekštelienė

Planavimo rengėjas: UAB ,,Architektūros menas“, PV Simonas Savickas (kv. paž. Nr. ATP 1664) adresas Konstitucijos pr. 23B – 510, Vilnius. Įm. k. 302519783, tel. Nr. +370 684 82 460, el. p. architekturosmenas@gmail.com

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu nustatyti sklypų paskirtį, naudojimo būdus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus, nustatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą, suplanuoti inžinerinių komunikacijų tinklus.

Detaliuoju planu – performuoti sklypus, nurodyti privalomąsias specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, numatyti priemones gamtos elementų saugojimui ir naudojimui.

Nuo 2017 12 07 iki 2017 12 21 susipažinti su informacija apie parengtą projektą ir parengto projekto sprendiniais galima rengėjo patalpose (d.d. 9-12 val.; 13-17 val.), Konstitucijos pr. 23 B korp. – 510, Vilniuje ir Pilaitės seniūnijos skelbimų lentoje (Vydūno g. 20, Vilniuje).

Per šį laiką suinteresuoti asmenys pasiūlymus dėl projekto sprendinių teikia raštu arba elektroniniu paštu.

Viešas susirinkimas vyks 2017-12-21, 17 val. Vilniaus miesto savivaldybės II aukšto holo patalpose, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Iki viešo svarstymo ar jo metu gauti pasiūlymai bus išnagrinėti ir organizatorius raštu ar kitu pareiškėjo pasiūlyme nurodytu būdu atsakys juos pateikusiems asmenims per 5 darbo dienas po supažindinimo laikotarpio pabaigos. Organizatorius, nustatęs, kad pasiūlymai pagrįsti, turi pavesti projekto rengėjui ištaisyti parengtą projektą pagal gautus pasiūlymus.

Asmenys gautą organizatoriaus atsisakymą priimti pasiūlymus, per 10 darbo dienų nuo atsisakymo gavimo dienos gali skųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, A. Juozapavičiaus 9, Vilnius.

Pagrindinį brėžinį žiūrėti čia