Parengtas apie Teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:1264) koregavimas inicijavimo pagrindu.

Informuojame apie Teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinių sklype Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:1264) koregavimą inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas: 1,3500 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 30-702 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2018 m. sausio 3 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-5/18(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 patvirtinto teritorijos prie senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:1264) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu keisti žemės sklypo naudojimo būdą iš bendro naudojimo teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, numatant statinius, ne aukštesnius kaip 10 metrų, ir virš jų iškeltus įrenginius, ne aukštesnius kaip 2 metrai, ir padalyti sklypą.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į. k. 188710061, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 25 18 (S. Gilys), el. p. steponas.gilys@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Irena Zinkevič, Taikos g. 18 – 60, Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Formatas A1“, į. k. 300092635, buveinės adresas A. Goštauto g. 8 – 402, Lt – 01108 Vilnius, tel.: +370 616 54009. Informaciją teikia projekto vadovė A. Grigūnienė, el. p.: alicija@formatogrupe.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Viešumo procedūros:

Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo š. m. kovo 27 d. iki balandžio 10 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklapyje (www.vilnius.lt) ir Pilaitės seniūnijos patalpose, Vydūno g. 20, LT-06005 Vilnius, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Formatas A1“ patalpose A. Goštauto g. 8 kabinetuose 401A ar 402 darbo dienomis darbo valandomis.

Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos š. m. balandžio 10 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą, kuriuo galima teikti atsakymą. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

 

PRIDEDAMA: Pagrindinis brėžinys