Parengtas apie 12 ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano keitimas sklypuose Moravų g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ir 17

Planuojama teritorija Moravų g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Vilnius
Dokumento rengimo pagrindas 2018-02-23 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-433 „Dėl leidimo inicijuoti apie12 ha teritorijos prie Gurių gatvės detaliojo plano keitimą sklypuose Moravų g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ir 17“ ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Iniciatorius UAB „Gama turtas“, įm. kodas 304233452, Konstitucijos pr. 26, tel. (5) 2757475
Rengėjas UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. (8-5) 211 3331, el. p. info@ideaurbana.lt.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu, viešai eksponuojamu, teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti nuo 2019-02-05 iki 2019-02-18 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-161), Rasų seniūnijoje bei projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9 iki           17 val.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     pagrindinis-brezinys
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Ekspozicija vyks 2019-02-05 iki 2019-02-18 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-161), Rasų seniūnijoje bei projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Viešas susirinkimas vyks 2019-02-19 10 val. projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilnius.
Paslaugos gavėjo adresas Moravų g. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Vilnius
El. pašto adresas info@ideaurbana.lt