Parengtas Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano koregavimas 0,7 ha ploto teritorijoje apimančioje žemės sklypą Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0067:46) Gariūnų gatvėje ir šalia esančią teritoriją

PARENGTAS AUKŠTŲJŲ PANERIŲ PRAMONINIO RAJONO C ZONOS DETALIOJO PLANO sprendinių koregavimas apie 0,7 ha TERITORIJOJE: sklype Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0067:46) Gariūnų gatvėje ir šalia esančioje teritorijoje

Informuojame, kad yra parengtas Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. A30-2036/19 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo, keičiant Gariūnų gatvės dalies raudonąsias linijas, sklypo Gariūnų g. 48 žemės naudojimo būdą ir plotą, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus, tvirtinimo“, sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu apie 0,7 ha ploto teritorijoje apimančioje žemės sklypą Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0067:46) Gariūnų gatvėje ir šalia esančią teritoriją.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0,7 ha ploto teritorija, apimanti žemės sklypą Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0067:46) Gariūnų gatvėje ir šalia esančią teritoriją.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. A30-1014/20 „Dėl leidimo koreguoti Aukštųjų Panerių rajono C zonos detaliojo plano sklypo Nr. 15 Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2020 m. balandžio 27 d. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020 m. birželio 1 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-33/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“, pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. A30-2036/19 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo, keičiant Gariūnų gatvės dalies raudonąsias linijas, sklypo Gariūnų g. 48 žemės naudojimo būdą ir plotą, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus, tvirtinimo“, apie 0,7 ha sklypo Nr. 15 (kadastro Nr. 0101/0067:46) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu: padalyti sklypą, pakeisti sklypo ribas ir plotą prijungiant iki gatvių raudonųjų linijų įsiterpusius valstybinės žemės plotus, pakeisti sklypo naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti naudojimo ir tvarkymo režimą.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neprivalomas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius:   UAB „MA Group“, juridinio asmens kodas 302546054, buveinės adresas Pakalnės g. 13, Vilniuje.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Miesto vizija“, įmonės kodas 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius (adresas korespondencijai AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, www.miestovizija.lt, projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

 

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2020-09-01 iki 2020-09-14 imtinai AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285; Panerių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žalioji a. 3, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-288. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Pagrindinis+brėžinys_Gariūnų+g.+sklypo+Nr.+15+DP+koregavimas

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki 2020-09-14 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.