Parengtas Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“, apie 1,8 ha sklypo Nr. 17 (kadastro Nr. 0101/0067:27) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-21-269)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“, apie 1,8 ha sklypo Nr. 17 (kadastro Nr. 0101/0067:27) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-21-269).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: sklypas Nr. 17 (kadastro Nr. 0101/0067:27) Gariūnų gatvėje ir šalia esanti teritorija.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-01-29 įsakymas Nr. A30-340/21, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2021-05-07 Nr. A615-37/21.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai padalyti sklypą, pakeisti sklypo ribas ir plotą prijungiant iki gatvių raudonųjų linijų įsiterpusius valstybinės žemės plotus, pakeisti sklypo naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti naudojimo ir tvarkymo režimą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Miesto vizija“, juridinio asmens kodas 303081028, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2022-10-28 iki 2022-11-14 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-269; AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: [email protected]; Panerių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žalioji a. 3, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Savivaldybė, Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu, aiškinamuoju raštu).

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2022-11-07 iki 2022-11-11 AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +370 5 230 5500 arba tel. +37062073285, el. p.: [email protected].

Informacija apie viešą susirinkimą: viešas susirinkimas vyks 2022-11-15, 17 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui prie transliacijos: https://bit.ly/3ge9QPB

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-269) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas

Gariūnu+skl+17+DP+koregavimo+pagr+br

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ