Parengtas Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano (reg. Nr. 431), Panerių seniūnijoje, sprendinių koregavimas

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Parengtas Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano (reg. Nr. 431), Panerių seniūnijoje, sprendinių koregavimas.

Planuojamos teritorijos plotas: apie 0.68 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 30-3671 „Dėl leidimo inicijuoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo“, 2014-11-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1294/15(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai: atlikti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano (reg. Nr. 431), Panerių seniūnijoje, sprendinių koregavimas, keičiant šiuo detaliuoju planu sklypams (kadastro Nr. 0101/0076:62 ir Nr. 0101/0076:63) nustatytą žemės naudojimo būdą iš bendro naudojimo teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijas ir nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų (reg. Nr. 1881) sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, adresas Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p.: e.vicemeras@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Pavel Simčonok, gyv. Neskučių g. 7, LT-02300, Vilnius.

Detaliojo plano rengėjas: MB „Archus“, Laisvės pr. 60-1017, LT 05120 Vilnius. Informaciją teikia: projekto vadovas, architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2016-12-14 iki 2016-12-28 imtinai, adresu Savanorių pr. 22-303, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Kontaktinis asmuo – architektas Andrius Bakanovas, tel. +370 615 28588, el. p.: andrius@archus.lt.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ar planavimo organizatoriui teikiami raštu aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki 2016-12-28 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu. Planavimo rengėjo ar organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.