Parengtas Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas

PARENGTAS AUKŠTŲJŲ PANERIŲ PRAMONINIO RAJONO C ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMAS

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas keičiant Gariūnų gatvės dalies raudonąsias linijas, sklypo Gariūnų g. 48 žemės naudojimo būdą ir plotą, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus inicijavimo pagrindu (TPDRIS teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-43).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: apie 10,1 ha gatvės raudonųjų linijų ir greta esanti teritorija prie Gariūnų turgavietės.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymas Nr.  30-65/19 „Dėl leidimo inicijuoti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimą keičiant Gariūnų gatvės dalies raudonąsias linijas, sklypo Gariūnų g. 48 žemės naudojimo būdą ir plotą, nustatant, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus“, 2019 m. sausio 10 d. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2019 m. sausio 21 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-9/19(2.15.1.7-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, pakeisti: 1. Gariūnų gatvės dalies raudonąsias linijas, reikalingas rekonstruoti šio kelio ruožą į šešių eismo juostų kelią su skiriamąja juosta (48 m tarp gatvės raudonųjų linijų), numatyti jungiamuosius kelius, pėsčiųjų ir dviračių takus, viešojo transporto stotelių vietas, pastačius naująjį viaduką; 2. sklypo Gariūnų g. 48 (kadastro Nr. 0101/0067:47) žemės naudojimo būdą iš inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijų, sklypo ribas ir plotą (prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą) ir nustatyti planuojamam užstatymui reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neprivalomas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Gariūnų investicijos“, juridinio asmens kodas 304862873, Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Miesto vizija“, įmonės kodas 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius (adresas korespondencijai AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, adresu A. Goštauto g.  40A, Vilnius (10 aukštas)), www.miestovizija.lt, el. p.  info@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2019-05-03 iki 2019-05-16 imtinai adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A.  Goštauto  g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285; Panerių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žalioji a. 3, LT-02232 Vilnius  (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-43. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.:  rasa@miestovizija.lt.                                                                                                                              Gariūnai+pagr+br

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki 2019-05-16 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.