Parengtas Gelvadiškių Sodų 5-oji g. 12, SB“Smėlynė“ formavimo ir pertvarkymo projektas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypų, esančio Vilniaus m.sav., Antakalnio seniūnijoje., Gelvadiškių Sodų 5-oji g. 12, SB“Smėlynė“, Skl.Kad.Nr.0101/0007:3504 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – Suformuoti sodininkų bendrijos „Smėlynė“ bendro naudojimo teritorijoje įsiterpusį žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris bus parduodamas besiribojančiam sklypo savininkui, nekeičiant sklypo pagrindinės paskirties.
Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2015 m. gegužės mėn. 29 d. iki 2015 m. birželio mėn. 12 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.