Parengtas Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sklypo Nr. 16.1 sprendinių koregavimas

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano (registro Nr.T00073703) sklypo 16.1 sprendinių koregavimas, www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-436).

Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano (registro Nr.T00073703) sklypo 16.1 sprendinių koregavimą, keičiant žemės naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į bendro naudojimo teritorijas, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo Miesto plėtros klausimais 2019-05-22 protokolas Nr. 28-157/19(1.2.13-T1). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. A30-2134/20 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sklypo Nr.16.1 sprendinių koregavimo organizavimo“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. Nr. (8 5) 2112000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt .

Detaliojo plano rengėja: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, Lt-09320 Vilnius, projekto vadovė Laima Naujokaitienė tel. +370 687 21719 el. paštas: laima.naujokaitiene@vplanas.lt .

Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2022-06-07 iki 2022-06-21 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose skelbimų lentoje (1 aukštas) Pašilaičių seniūnijoje, Žemynos g. 1 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-436), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt.

Informaciją nuotoliniu būdu darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. teikia projekto vadovė Laima Naujokaitienė telefonu +370 687 21719 ir el. paštu  laima.naujokaitiene@vplanas.lt

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka:  Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-436) iki viešojo svarstymo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus (jei jie teikiami).

Nuoroda:

AIŠKINAMASIS+RAŠTAS

PAGRINDINIS+BRĖŽINYS_Gineitiškės-Pavilionys+T10,T12