Parengtas Gineitiškių ir Pavilonių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Užubalių g. 13 (kadastro Nr. 0101/0170:257)

Planuojama teritorija Užubalių g. 13, Vilnius
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-05-07 įsakymas „Dėl leidimo koreguoti Gineitiškių ir Pavilonių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sklypo Nr. 10.2 (Užubalių g. 13, kadastro Nr. 0101/0170:257) sprendinius inicijavimo pagrindu“ Nr. A30-1073/18(2.1.22F-TD2).
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
Iniciatorius UAB „Stateura“, atstovaujama direktoriaus Marjano Stankevičiaus, adresas Sakalų g. 33-26, Vilnius, tel. 8650 85966.
Rengėjas UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-02-11 iki 2019-02-22 imtinai Pašilaičių seniūnijoje, Žemynos g. 1, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD Nr. K-VT-00-18-331) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

pagrindinis-brezinys

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-02-22. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.