Parengtas individualių gyvenamųjų namų kvartalo prie Kriaučiūnų ir Platiniškių detaliojo plano (Reg. Nr. T00054890) sprendinių, pagal Vilniaus Verbų Etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančių į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 23, keitimo detalųjį planą

 

Planuojama teritorija, plotas: apie 2,3 ha ploto teritorija, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkanti į funkcinę zoną Nr. 23, kurią sudaro žemės sklypai kad. Nr. 0101/0167:2318, 0101/0167:332, 0101/0167:337.

Planavimo uždaviniai: pakeisti lndividualių gyvenamųjų namų kvartalo prie Kriaučiūnų ir Platiniškių detaliojo plano (registro Nr. T00054890) sprendinius apie 2,3 ha teritorijoje, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančioje į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 23, urbanistiškai išnagrinėjant teritoriją bei galimas sklypų paskirtis, padalijant sklypus, nustatant jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu (registro Nr. T00054557) ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr.T00056038).

Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kaštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms
funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-12-11 įsakymas Nr. A30-2899/18(2.1.22E-TD2) „Dėl individualių gyvenamųjų namų kvartalo prie Kriaučiūnų ir Platiniškių detaliojo plano (registro Nr. T00054890) sprendinių keitimo apie 2,3 ha teritorijoje, pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančioje į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 23 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, 2019-05-29 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-36/19.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt ;
Kontaktinis asmuo – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausioji specialistė Asta Tiškevičienė tel. +37052112752, el. paštas: asta.tiskeviciene@vilnius.lt .

Planavimo iniciatoriai: Fizinis asmuo, sudaręs teritorijos planavimo proceso inicijavimo sutartį su planavimo organizatoriumi.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, 01114 Vilnius projekto vadovas Vaidas Šeibokas tel.+37069813100, el. paštas: vaidas.seibokas@yahoo.com

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti (vieša ekspozicija) nuo 2021 m. spalio 15 d. iki 2021 m. lapkričio 4 d. imtinai, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-13-18-593), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir projekto rengėjo biure, Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Informacija teikiama tel.+37069813100, el. p. vaidas.seibokas@yahoo.com

Viešas svarstymas vyks 2021-11-04 d., 18.00 val. Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius. Galimas dalyvavimas ir nuotoliniu būdu, nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją:
https://meet.jit.si/Parengtodetaliojoplanosprendini%C5%B3aptarimas

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų
planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; K-VT-13-18-593) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Verbos-23-AR

Verbu-23-pagrindinis-brezinys

Verbu-23-pagrindinis-brezinys_(3)