Parengtas individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rytų gatvės rajone nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo sprendinių koregavimas sklype Kurapkų g. 18 inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė.: www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: parengti Vilniaus miesto valdybos 1999 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. 522V „Dėl individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rytų gatvės rajone nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo tvirtinimo“ patvirtinto individualių gyvenamųjų namų kvartalo Rytų gatvės rajone nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo (registro Nr. T00057610) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklypą Kurapkų g. 18 padalijant į du atskirus sklypus, keičiant sklypų ribas ir plotus (prijungiant įsiterpusius valstybinės žemės plotus), nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-05-21 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti individualių namų kvartalo Rytų gatvės rajone nedidelių veiklos mastų detaliojo plano pakeitimo sprendinių koregavimą sklype Kurapkų g. 18 “ Nr. A30-1034/19.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: neatliekamas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-685
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-01-24 iki 2022-02-04 imtinai Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt), teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-685), bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2022-02-04.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 10 darbo dienų nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Nuoroda:

Sprendiniai