Parengtas ir suderintas Teritorijos prie sklypo Visorių g. detaliojo plano teritorijos šalia sklypo Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0008:1259) sprendinių koregavimas (skelbiama pakartotinai)

DĖL PAKARTOTINO VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE PARENGTĄ TERITORIJOS PRIE SKLYPO VISORIŲ G. DETALIOJO PLANO TERITORIJOS ŠALIA SKLYPO NR. 6 (KADASTRO NR. 0101/0008:1259) SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

Informuojame apie parengtą ir 2020-01-10 Teritorijų planavimo komisijoje suderintą „Teritorijos prie sklypo Visorių g. detaliojo plano teritorijos šalia sklypo Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0008:1259) sprendinių koregavimą“.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1202 ha

Planavimo pagrindas: 2018 m. gegužės 21 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-1194/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie sklypo Visorių g. detaliojo plano, teritorijos šalia sklypo Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0008:1259) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2018 m. gruodžio 11 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-84/18 (2.15.1.7-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Teritorijos prie sklypo Visorių g. detaliojo plano (registro Nr. T000553110, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 30-1265 ,,Dėl teritorijos prie sklypo Visorių g. detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, teritorijos šalia sklypo Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0008:1259) sprendinių koregavimas, keičiant kvartalo dalies inžinerinės infrastruktūros teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir nustatant sklypo plotą ir ribas, žemės sklypo naudojimo būdą, užstatymo tipą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Kontaktinis asmuo Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, tel. (85) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Cedronas“, į. k. 304492388, Smolensko g. 10-79, Vilnius; kontaktinis tel. 861812066, el. p. mikulenas.vaidas@gmail.com.

 

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į/k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p.: diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė, el. p.: violeta@smartas.lt, tel. (85) 261 11 15.

Pakartotinas viešinimas atliekamas siekiant supažindinti visuomenę su patikslintu teritorijos naudojimo reglamentu – nustatytas vienbučių blokuotų pastatų užstatymo tipas; anksčiau buvo paviešinti (nuo 2019-09-06 iki 2019-11-15) sprendiniai su laisvo užstatymo tipu.

Su parengtu ir suderintu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu galima susipažinti (vieša ekspozicija) Verkių seniūnijos patalpose (Kalvarijų g. 156, Vilnius) darbo valandomis nuo 2020 m. vasario 11 d. iki 2020 m. vasario 24 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje nurodytu adresu, Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. K-VT-13-18-294. Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. violeta@smartas.lt, diana@smartas.lt

SMA_DP_Vaičaičio_Sprendiniai_Brėžinys-1, 

_DP_Vaičaičio_Sprendiniai_Brėžinys_(3)-2

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-18-294) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki susipažinimo su teritorijų planavimo dokumento projektu laikotarpio pabaigos.