Parengtas įsakymo projektas Dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-06-11 įsakymo Nr. A30-1328/18(2.1.22E-TD2) „Dėl sklypo linkmenų g. 22 detaliojo plano sprendinių keitimo organizavimo“ pakeitimo

Parengtas įsakymo projektas Dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-06-11 įsakymo Nr. A30-1328/18(2.1.22E-TD2) „Dėl sklypo linkmenų g. 22 detaliojo plano sprendinių keitimo organizavimo“ pakeitimo

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Keičiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. Nr. A30-1328/18(2.1.22E-TD2) „Dėl sklypo Linkmenų g. 22 detaliojo plano sprendinių keitimo organizavimo“. Keičiamas 2 punktas ir išdėstomas taip:

„2. N u s t a t a u, kad detaliojo plano rengimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais žemės sklypo Linkmenų g. 22 (kadastro
Nr. 0101/0022:267) dalyje, kurioje projektuojama dviračių tako trasos nuo Upės gatvės iki Ozo gatvės (Šnipiškių ir Neries senvagės teritorijoje) pėsčiųjų ir dviračių takų atkarpa, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą ir numatyti šio sklypo paėmimą visuomenės poreikiams“

Planavimo darbų programos 7 punktas išdėstomas taip:

„7. Planavimo uždaviniai – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais žemės sklypo Linkmenų g. 22 (kadastro Nr. 0101/0022:267) dalyje, kurioje projektuojama dviračių tako trasos nuo Upės gatvės iki Ozo gatvės (Šnipiškių ir Neries senvagės teritorijoje) pėsčiųjų ir dviračių takų atkarpa, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo sklypą ir numatyti šio sklypo paėmimą visuomenės poreikiams.“

Planavimo darbų programos 17 punktas išdėstomas taip:

„17. Planavimo terminai – 7 metai nuo planavimo sąlygų išdavimo datos.“

Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].

Viešinimui įsakymo projektas